להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הלוואי ותחבק איתי עץ יום אחד

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הלוואי ותחבק איתי עץ יום אחד