להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הם צריכים לעשות את זה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הם צריכים לעשות את זה