להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הנאשם

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הנאשם