להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הסברות היא

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הסברות היא