להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הסוללים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הסוללים