להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הסוסים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הסוסים