להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הסיבות לפרוץ את האבן נפל על המערב

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הסיבות לפרוץ את האבן נפל על המערב