להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הערבויות שהוטלו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הערבויות שהוטלו