להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים השיר אדגר גפרי טמבור פ מוריי אברהם דיוויד ארקט ד ר טקר ר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של השיר אדגר גפרי טמבור פ מוריי אברהם דיוויד ארקט ד ר טקר ר