להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים השתלשלות האירועים בקצרה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של השתלשלות האירועים בקצרה