להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים התיבה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של התיבה