להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ובו בחרתי נגוף נגפתי נגיף ואין שואל מיהו האלוהים ויוצר האדם והיה ה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ובו בחרתי נגוף נגפתי נגיף ואין שואל מיהו האלוהים ויוצר האדם והיה ה