להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ובידור

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ובידור