להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ובמוצ

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ובמוצ