להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ובעובדיו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ובעובדיו