להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ודם במדת

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ודם במדת