להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים והוא אשה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של והוא אשה