להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים והיה כל אשר יקרא בשם יקוק ימלט

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של והיה כל אשר יקרא בשם יקוק ימלט