להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים והמשקאות מוסיפות

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של והמשקאות מוסיפות