להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ווולפצחווואתוווהליפווועלוווווונוווסווומרשווומאתוווקימווואחרי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ווולפצחווואתוווהליפווועלוווווונוווסווומרשווומאתוווקימווואחרי