להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי בית וזה שער השמים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי בית וזה שער השמים