Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים ויפ

תפריט

מה הפירוש בחלום של ויפ

אישה צעירה

לפי האמונה הרווחת לראות בחלום אשיה צעירה ויפה מצביע על שמחה והנאה.

> חלומות נוספים המכילים 'אישה צעירה'

גינה מוזנחת

לפי האמונה הרווחת רמז לחולם שהוא מוקף ביועצים מזויפים.

> חלומות נוספים המכילים 'גינה מוזנחת'

סנדלים

לפי האמונה הרווחת לראות סנדלים חדשות ויפות על הרגליים שלכם בחלום – סימן שצפויה לכם תקופת שפע ושימחה.

> חלומות נוספים המכילים 'סנדלים'

חלום חוזר על מלחמה

לפי האמונה הרווחת החלום מביא מסר בו על החולם להזהר בדרכים,החלום יפסיק להופיע כאשר החולם ייתן את דעתו למסר ויפעל על פיו.

> חלומות נוספים המכילים 'חלום חוזר על מלחמה'

טביעה במים

לפי האמונה הרווחת אם אדם חולם על טביעה במים מדבר הדבר כי בקרוב יקרה לו משהו ויפול בידיים של אנשים לא טובים

> חלומות נוספים המכילים 'טביעה במים'