להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים