להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליוהה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליוהה