להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ושני ילדיה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ושני ילדיה