Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים זיוף

תפריט

מה הפירוש בחלום של זיוף

נועלת מגפיים

לפי האמונה הרווחת לנעול מגפיים בחלום – סימן לכך, שכדי להבין את משמעות של מה שקורה, תשתדלו לאסוף את המידע הדרוש, אבל לא תשימו לב להרבה עובדות. לאנשי עסקים החלום מזהיר מאפשרות זיוף במסמחים.

> חלומות נוספים המכילים 'נועלת מגפיים'