Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים זיר

תפריט

מה הפירוש בחלום של זיר

חזיר בר

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר טרחות. אם חזיר בר רץ בחלום – זהו רמז כי החולם ימנע מסכנה.

> חלומות נוספים המכילים 'חזיר בר'

איצטדיון כדורגל

לפי תודעה רוחנית מגרש / זירה של התמודדות.

> חלומות נוספים המכילים 'איצטדיון כדורגל'

אני אחראית על ילד קטן שהולך לאיבוד

לפי תודעה רוחנית קבלת אחריות על פםרוייקט חדש שלא כל כך מוצלח ועליו להחזירו למסלול הנכון.

> חלומות נוספים המכילים 'אני אחראית על ילד קטן שהולך לאיבוד'

חזיר

לפי האמונה הרווחת על פי תרבות המזרח, החזיר מסמל שגשוג עושר ורווחים טובים. בתרבות המערב, החזיר מסמל יצרים רעים המלווים את החולם,או אנשים שונאים או קנאים הסובבים אותו.

> חלומות נוספים המכילים 'חזיר'