להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים זכייתה של מארין ביום ראשון בבחירות לעמנואל של ענת אבל לא ליגאל של

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של זכייתה של מארין ביום ראשון בבחירות לעמנואל של ענת אבל לא ליגאל של