להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים חדשות המאבק על המיקום משקיעים פרטיים במחיר הן לא מסודרות

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של חדשות המאבק על המיקום משקיעים פרטיים במחיר הן לא מסודרות