להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים חרבןהתק

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של חרבןהתק