Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים חתית

תפריט

מה הפירוש בחלום של חתית

כעס

לפי האמונה הרווחת אם חשת כעס , ללא סיבה ברורה, בחלולך – החלום מציין כי אתה עומד לקבל חדשות שישפיעו לטובה על חייך. אם בחלומך כעסת על אדם קרוב מבחינה רגשית או משפחתית – החלום מרמז כי ייתכן שאדם זה אינו ראוי לאהבתך ולאמונתך. אם כעסת בחלום על אדם שאינו מוכר לך – החלום מבשר שינויים לטובה בחייך בעתיד הקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'כעס'

נדנדות

לפי האמונה הרווחת החלום מסמל יכולת להשתנות. לפעמים החלום מצביע על שמחה משפחתית.

> חלומות נוספים המכילים 'נדנדות'

אכילת אורז

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר מזל וחמימות משפחתית.

> חלומות נוספים המכילים 'אכילת אורז'

צפיה בטלוויזיה

לפי האמונה הרווחת צפויה לכם חמימות משפחתית.

> חלומות נוספים המכילים 'צפיה בטלוויזיה'

בור / באר עמוק/ה חשוך עם מים בתחתיתו

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על בעייה משפחתית עמוקה בעיקר על רקע ריגשי, שהחולם מתמודד עימה כעת.

> חלומות נוספים המכילים 'בור / באר עמוק/ה חשוך עם מים בתחתיתו'

חטיפה של קררובי משפחה

לפי האמונה הרווחת איבוד התמיכה המשפחתית, או מצב של הפסקת תחרותיות במשפחה, בעיקר עם דמויות גבריות.

> חלומות נוספים המכילים 'חטיפה של קררובי משפחה'

אחים

לפי האמונה הרווחת אם החולם הינו גבר - אחים בחלום מסמלים את היריבות או את התמיכה המשפחתית ,הכל לפי נסיבות החלום.

> חלומות נוספים המכילים 'אחים'