Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים טבעת

תפריט

מה הפירוש בחלום של טבעת

הטבעת

הטבעת, אם היא טבעת נישואין מיצגת מחוייבות שקיימת ואנחנו מעוניינים להיפטר ממנה. אם היא טבעת רגילה, זהו סימן שאנו עלולים להישדד או לאבד משהו חשוב.

> חלומות נוספים המכילים 'הטבעת'

טבעת אירוסין עם יהלום

לפי תודעה רוחנית שפע , ברכה ,

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת אירוסין עם יהלום'

טבעת עם אבן

לפי תודעה רוחנית האבן מסמנת או חששש מהעדר חיבה, כי לא רוצים להבין אותך, באם האבן יקרה סימן המעיד על הצלחה כלכלית (לפי הקבלה)

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת עם אבן'

טבעת - אם אבן ספיר

לפי תודעה רוחנית מודעות רגשית

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת - אם אבן ספיר'

טבעת שבורה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על סכסוכים הצפויים, אי סדר במשפחה, פרידות.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת שבורה'

טבעת נישואין שנשברה

לפי האמונה הרווחת צפויים הרבה צרות.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת נישואין שנשברה'

טבעת נישואין

לפי האמונה הרווחת לאישה לראות בחלום את טבעת הנישואין שלה מבריקה וזוהרת – סימן לכך, שהיא לא תדע דאגות ובגידות.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת נישואין'

טבעת נישואים

לפי תודעה רוחנית רמז לקשר בין משתתפי האירועים בחלום.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת נישואים'

אובדן טבעת

לפי תודעה רוחנית רמז לסיום הצורך בטבעת זו. הגיע הזמן לעשות חידוש.

> חלומות נוספים המכילים 'אובדן טבעת'

טבעת זהב

לפי האמונה הרווחת אהבה מקשרת

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת זהב'

טבעת אירוסין שאבן שלה נפלה

לפי תודעה רוחנית כאשר אבן "הולכת" סימן שאינך זקוקה לה, לאבן ולטבעת.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת אירוסין שאבן שלה נפלה'

טבעת כסף

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על שיפור במצבו הנוכחי של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת כסף'

טבעת נשברה

לפי האמונה הרווחת חשש של החולם על פגיעה במעמדו ,כבודו ושלמות משפחתו או נישואיו.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת נשברה'

טבעת אירוסין

לפי האמונה הרווחת שינוי לטובה בחיי החולם/ת.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת אירוסין'

טבעת

לפי האמונה הרווחת טבעת נישואין - פרידה מאדם קרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת'