להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים טוב י אני אמרתי לך ששום דבר לא נמשך לצח

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של טוב י אני אמרתי לך ששום דבר לא נמשך לצח