להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים טוביהו חיים ומיכל

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של טוביהו חיים ומיכל