להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם