Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים יים לו

תפריט

מה הפירוש בחלום של יים לו

בית קודם, בית ישן

לפי האמונה הרווחת אם החולם מגיע בחלום לבית איפה הוא גר קודם - צפויים לו חדשות טובות.

> חלומות נוספים המכילים 'בית קודם, בית ישן'