להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלה