Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים יריב (במציאות) שאני אוהבת והשלמתי איתו והוא אהב אותי

תפריט

מה הפירוש בחלום של יריב (במציאות) שאני אוהבת והשלמתי איתו והוא אהב אותי

יריב (במציאות) שאני אוהבת והשלמתי איתו והוא אהב אותי

לפי תודעה רוחנית הרצון שלך להשלים עם היריב מתגשם בחלום.

> חלומות נוספים המכילים 'יריב (במציאות) שאני אוהבת והשלמתי איתו והוא אהב אותי'