Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים

תפריט

מה הפירוש בחלום של יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים

יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים

לפי תודעה רוחנית קושי או בעיה שתצוצ

> חלומות נוספים המכילים 'יש לי ילד ולא ידעתי שהוא קיים'