להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין