להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים כו מלך גאות לבש לבש כו עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של כו מלך גאות לבש לבש כו עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט