להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים כי לא יטש יוהה את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יוהה לעשות אתכם לו לעם

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של כי לא יטש יוהה את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יוהה לעשות אתכם לו לעם