להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים כל אחד לחוד רצה להקריב קורבן ולהפגין

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של כל אחד לחוד רצה להקריב קורבן ולהפגין