להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים כתתנושתרשתיו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של כתתנושתרשתיו