Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים לבוגדת הבוגדת בכל דבר שזז אותי לא דופקים אני אספר לו על הבגידות שלך

תפריט

מה הפירוש בחלום של לבוגדת הבוגדת בכל דבר שזז אותי לא דופקים אני אספר לו על הבגידות שלך