Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים לבטל את

תפריט

מה הפירוש בחלום של לבטל את

ההורים

נערה העומדת להינשא ורואה את הוריה בחלום: א. אם הם מחייכים - סימן טוב הוא. ב. אם פניהם קודרים - עליה לבטל את האירוסין כי סופה להתגרש. ג. הרואה אביו ואמו שמתו, אם אחר מותם - שמחה תהיה לו. ד. ואם יתנו לו משהו -שמחה גדולה יותר.

> חלומות נוספים המכילים 'ההורים'

מזוזותמזוודה פתוחה, שכל הדברים מתוכה מפוזרים וזרוקים

לפי האמונה הרווחת החולם צריך לבטל את הנסיעה המתוכננת. עליו למנוע גם ויכוחים.

> חלומות נוספים המכילים 'מזוזותמזוודה פתוחה, שכל הדברים מתוכה מפוזרים וזרוקים'