Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים לבנה

תפריט

מה הפירוש בחלום של לבנה

לבנה

לבנה מלשון ירח מחובר לצד האחר של החולם ולאטר-אגו שלנו. הירח לרוב מבשר על שינוי הצפוח לחולם בדררך כלל מעבר מקום מגורים.לבנה מלשון לבן - הרצון שלנו להתנקות. החולם יודע כי עשה מעשה ועליו לכפר עליו.

> חלומות נוספים המכילים 'לבנה'

קנגורו

קנגורו הנו סימן לחוסר יושר, חוסר תום לב ופעולה לא ישרה. על החולם לבדוק את עצמו ולומר את ברכת הלבנה ביום שנאמרת.

> חלומות נוספים המכילים 'קנגורו'

תקרה

לפי האמונה הרווחת אם התקרה החלום – לבנה וגבוהה – זו סימן לתקופה של שפע, שלווה ורוגע.

> חלומות נוספים המכילים 'תקרה'

צואה לבנה גושים גדולים

לפי האמונה הרווחת צואה מסמלת התנקות מרבדים לא רצויים,צואה לבנה מסמלת היחשפות של רבדים טהורים ובתוליים.

> חלומות נוספים המכילים 'צואה לבנה גושים גדולים'