Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים לזרוק

תפריט

מה הפירוש בחלום של לזרוק

מאמן טניס

לפי תודעה רוחנית מישהו שמלמד איך לא להחליט ולזרוק את הבעיה או הנושא למישהו אחר שיתמודד עם העניין. בדרך כלל מדובר באדם אשר בעצמו לא אוהב לקבל החלטות ומעדיף שהו יבוצעו על ידי אחרים.

> חלומות נוספים המכילים 'מאמן טניס'