להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים לחשך

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של לחשך