להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים לטרכ

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של לטרכ